مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری
68 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-392-5
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب پایان نامه کارشناسی ارشدم است که در سال 1380از آن دفاع کردم. آقای دکتر عماد افروغ استاد راهنما و حجت الاسلام و المسلمین دکترحمید پارسانیا استاد مشاورآن بودند. درسال 1382 از سوی دبیر خانه دین پژوهان کشور به عنوان پژوهش برتر دینی برگزیده شد و در پنجمین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دینی مورد تجلیل قرار گرفت. درسال 1383موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)خواستار اعمال برخی اصلاحات شد تا آن را منتشر کند. فرصت اصلاح و غنی سازی به دست نمی آمد، و لی به شکر الهی پس از چند سال، اصلاحات مورد نظر انجام گرفت و پایان نامه مزیور با نظارت علمی فاضل ارجمند دکتر حسین شرف الدین به زیور طبع آراسته شد. موضوع کتاب که یکی از دغدغه های دیرینم بود مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری است. بررسی آموزه های کتاب و سنت نشان می دهد که اسلام با تاکید برحفظ، تعمیق و توسعه فرهنگ مورد نظر خویش پیروان خود را از پذیرش مولفه های فرهنگی بیگانه که ناسازگاربا آموزه ها و تعالیم توحیدی است، به شدت بازداشته است. بر همین اساس برای تنظیم روابط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیروان خود با جوامع بیگانه، راهبرد و راهکارهای فرهنگی مشخصی را تعبیه کرده است. موضوع اصلی کتاب که درچهار بخش تنظیم شده تبیین راهبرد و راهکارهای یاد شده است. 1- بخش اول با عنوان مبادی فرهنگ به ادبیات و مباحث کلی فرهنگ اختصاص یافته است. مفهوم شناسی و نظریه های فرهنگ، مولفه های فرهنگ، ویژگی های فرهنگ، نسبت میان اسلام و فرهنگ، زمینه ها، متغیرها،انگاره ها و پیامدهای فرهنگ پذیری و نیرگونه های برخورد فرهنگی مباحث این بخش را تشکیل می دهند. 2- بخش دوم با عنوان اسلام و فرهنگ پذیری به تبیین مبانی پژوهش اختصاص یافته است. مباحثی مانند تعریف اسلام، گستره اسلام، اسلام و ساز و کارهای حضور درجامعه، مبانی فرهنگی اسلام و راهبرد فرهنگی اسلام مباحث این بخش است. 3- بخش سوم که مباحث اصلی کتاب را دربردارد راهکارهای برائت فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است. مبارزه مستقیم، انواع تحریم های سیاسی- اجتماعی، تحریم فرهنگی، مقاومت فرهنگی ومهاجرت فرهنگی سر فصل های اصلی این بخش است که با استناد به آیات و روایات و نمونه های قرآنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 4- بخش چهارم به نتیجه گیری و ارائه راهکارها اختصاص یافته است.